เมืองน่านอ่วม ฝุ่นพิษพุ่งปรี๊ด อ.เมือง-ห้วยโก๋น วิกฤต เข้าขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ

13 มีนาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

ปัจจุบันปัญหาที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกวันและส่งผลให้หมอกควันไฟป่า ปกคลุมทั่วพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือนั้น ทำให้คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากบริเวณสำนักงานสาธารณสุขพบว่าช่วงเช้ามีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนั้น

วันนี้(13 มีนาคม 62) รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

Advertisement

Loading...

อำเภอเมืองน่าน

ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ

 

อำเภอเชียงกลาง

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
* ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

Loading...error: Alert: Content is protected !!