ภาคเหนือวิกฤติ ฝุ่นพิษพุ่งสูงเข้าขั้นอันตราย 8 จังหวัดกระทบหนัก คาดอิทธิพลมือเผา เตือน “เด็ก-คนชรา-หญิงตั้งครรภ์”

12 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) มีค่าฝุ่นละออง 15-40 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศ พบค่าฝุ่น PM2.5 มีค่าระหว่าง 9-143 มีก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยพื้นที่ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมือง 77 มคก./ลบ.ม. จ.ลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง 108 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 117 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 138 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 112 มคก./ลบ.ม. จ.ลําพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 71 มคก./ลบ.ม.   จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคํา อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม. จ.น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 65 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 51 มคก./ลบ.ม. จ.แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 143 มคก./ลบ.ม.  จ.พะเยา ต.เวียง อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 51 มคก./ลบ.ม.

ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม. ภาคกลาง จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 51 มคก./ลบ.ม. ส่วนสถานการ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 22-166 มคก./ลบ.ม. ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มคก./ลบ.ม. มีพื้นที่ที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

ทั้งนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยลดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว หมั่นสังเกตอาการ หากผิดปกติให้ไปพบแพทย์ โดยสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศทันสถานการณ์ ผ่าน เว็บไซด์ www.air4thai.pcd.go.th และแอพพลิเคชั่น air4thai

 

Advertisement

Loading...

สภาพถนนหลายสายในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ช่วงเช้านี้ โดยทั้งเขต อ.เมืองลำปาง และอำเภอรอบนอกเกิดหมอกควันไฟลอยปกคลุมพื้นที่ในระดับต่ำ จนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะบนถนนสายลำปาง-เด่นชัย-แพร่ หรือถนนวชิราวุธดำเนิน ซึ่งเป็นถนนผ่านพื้นที่ อ.แม่ทะ เชื่อมต่อ อ.แม่เมาะ และเข้าสู่แนวเทือกเขาดอยพระบาท เขต อ.เมือง จ.ลำปาง เห็นหมอกควันไฟปกคลุมดอยพระบาทหนาแน่น จนมองไม่เห็นยอดเขา

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้โดรนมองจากมุมสูง พบว่าหมอกควันไฟคลุมพื้นที่หมู่บ้าน ท่ามกลางไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นบริเวณแนวเทือกเขาดอยพระบาท โดยวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าลำปาง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

รวมถึงประชาชนจิตอาสาชาวลำปางในนามกลุ่ม We love the King ลำปาง จะยังคงออกปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดับไฟป่าที่ลุกไหม้ลามในหลายจุด และเป็นการลามต่อเนื่อง ซึ่งจุดสำคัญที่จะมีการดับไฟ ได้แก่ บริเวณป่าใกล้กับวัดม่อนพระยาแช่ เขต ต.พิชัย อ.เมือง, แนวป่าห้วยน้ำขาวเขต อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และแนวป่าบริเวณดอยฝรั่ง ดอยจำนาย และดอยประจักษ์ เขต ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ของ จ.ลำปาง ของวันนี้ได้พุ่งสูงขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ใน อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 4 แห่ง

รายงานค่าระหว่าง 112-134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นับเป็นค่าที่พุ่งสูงขึ้นกว่าทุกวันที่ผ่านมา โดยวัดได้สูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตัวเมืองลำปาง เขต ต.พระบาท 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Loading...error: Alert: Content is protected !!