พสกนิกรสุดซาบซึ้ง 9 สิ่งที่ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงทำให้เมืองน่าน และทรงตรัสนี่คือบ้านหลังที่สองของเรา

12 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

เมื่อกล่าวถึง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อันดับแรกที่จะนึกถึงคือพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ ขณะเดียวกันผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระองค์จะทราบดีว่า ทรงไม่ถือพระองค์และเป็นพระองค์เองกับคนที่มาถวายงาน สร้างความปลื้มปีติให้แก่ผู้ถวายงานอย่างมาก

โดยล่าสุดทางสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อ “Nattapong Wangnanchai Na Nan” ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับ พระตำหนักธงน้อย ซึ่งเป็นตำหนักที่พระองค์ใช้เงินส่วนพระองค์สร้าง พระองค์ทรงรักเมืองน่าน พสกนิกรชาวจังหวัดน่านซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจังหวัดน่าน พระตำหนักธงน้อย ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เวลาที่เสด็จมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงโดยพระองค์จะเสด็จมาประทับอยู่เนืองๆ

และนี่คือ 9สิ่งที่พระเทพฯ ทรงทำให้เมืองน่าน พสกนิกรชาวจังหวัดน่านซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจังหวัดน่าน เป็นอย่างมาก

1. พระตำหนักธงน้อยเป็นพระตำหนักที่พระองค์ใช้เงินส่วนพระองค์สร้าง

2. พระองค์รักเมืองน่านอยากให้คนเมืองน่านรักษาศิลปะวัฒธรรมต่างๆไว้ให้คงเดิม

Advertisement

Loading...

3. ทรงตั้งร้านภูฟ้าที่ทรงนำผลผลิตของราษฏรในโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายและที่นำชื่อตำบลเล็กๆในอำเภอบ่อเกลือมาตั้งกลายเป็นชื่อที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักร้านภูฟ้าแต่ไม่รู้จักตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ

4. ร้านภูฟ้ามีกำไรปีละประมาณ 12-15 ล้าน เงินกำไรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 นำมาใช้ในโครงการพระราชดำริในจังหวัดน่านเช่นจ่ายค่าอาหารเพลให้เณรที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมทั้ง12โรงรูปละ10/คน/วัน. จ่ายเป็นค่ารถให้เณรที่เรียนโรงเรียนปริยัติธรรมบ่อหลวงที่วัดอยู่ห่างโรงเรียนเดือนละ20,000 บาท

5. การเสด็จทรงงานในเป็นการเสด็จส่วนพระองค์แทนที่จะได้ประทับที่พระตำหนักพระองค์ต้องทรงงานในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติ. ร.ร.ตชด.

6.กำหนดการทรงงานทุกครั้งจะประทับนานหลายวันและจะทรงงานทุกปี

7. การรับเสด็จไม่มีพิธีการมากง่ายๆที่สำคัญพระองค์จะแย้มพระสรวลรับสั่งงานชัดเจนและทรงบันทึกเตือนความจำทุกครั้งทุกงาน

8.ไม่มีพระราชวงศ์พระองค์ใดที่เสด็จทอดพระเนตรตลาดสดเมืองน่านตอนเช้า. นั่งเสวยก๋วยเตี๋ยวร้านปู่ชิน. ข้าวราดแกงร้านมิวๆ. ข้าวมันไก่แบบสามัญชนและเสด็จไปแบบง่ายไม่มีทหารตามเสด็จมากมาย

9.พระองค์ทรงตรัสหลายครั้งว่า รักเมืองน่าน ให้เมืองน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้นานๆ และสิ่งที่ทำให้คนน่านมีความสุขที่สุดนั่นคือ ทรงตรัสว่า “น่านคือบ้านหลังที่สอง”

คนน่านรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอบคุณเรื่องจาก ผอ.ราเชนทร์ กาบคำ

ขอบคุณที่มา : Nattapong Wangnanchai Na Nan

 

 

 

 

Loading...error: Alert: Content is protected !!