บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จังหวัดน่านเป็นไปอย่างคึกคัก

5 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกในการรับสมัคร ในห้วง 4-8 ก.พ. 62 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ที่รอคอยให้มีการเลือกตั้งมายาวนาน

การเลือกตั้ง ส.ส. ของ จังหวัดน่านแบ่งออกเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่
เขต 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง น่าน อำเภอท่าวังผา และอำเภอภูเพียง
เขต 2 ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข และอำเภอบ้านหลวง
เขต 3 ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว

สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้น ทั้ง 3 เขต พรรคเพื่อไทย ชนะยกทีม แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ อาจไม่เป็นอย่างที่ผ่านมา
จากแหล่งข่าวแจ้งว่า ในเขต 1 นั้น แชมป์เก่า คือ นางสิรินทร รามสูต อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ถูกท้าทายโดย คนรุ่นใหม่ คือ อาจารย์ ตู่ หรือ นายอดิศักดิ์ ภิมาลย์ ในค่ายประชาธิปัตย์ ซึ่งเขาคนนี้ เป็นคนสองอำเภอ เกิดโตที่ท่าวังผา เข้ามาเรียนในเมืองน่าน ย่อมมีเพื่อนฝูงมากพอสมควร จากสถิติที่ผ่านมา พี่น้องภูเพียงก็เป็นฐานเสียงอย่างเหนียวแน่นของพรรคนี้ นอกจากนี้ ยังมี อดีต ส.ว. เจ้าบุญทุ่ม นาย อานนท์ ต้นตระกูล ในค่าย พลังประชารัฐ พรรคน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดา เพราะว่า จากประสบการณ์ที่เป็น ส.ว. กว้างขวางในแวดวง อบจ. เมืองน่านมายาวนาน ผลโพลแจ้งว่า แชป์มเก่าชนะฉิวเฉียด

ในเขต 2 นั้น เดิม เป็นของ นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย ที่หลายคนเข้าใจว่าจะนอนมา หากแต่ว่า มือซ้ายมือขวา ดังแล้วแยกวง ไปซบพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่แยกฝ่ายกันอย่างชัดเจน นั่นคือ กำนันประเสริฐ เจริญดี ทำให้คะแนนเสียงแตกไปพอสมควร ส่วนคนที่น่าสนใจ คือ ขุนตี๋ ดร. ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล พรรคกลางๆ อย่าง ชาติไทยพัฒนา ที่แน่นอนว่า จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบริหารประเทศ อดีต ส.ว. ผู้อยู่ในพื้นที่สม่ำเสมอ อาจจะเสียบแทนช่องว่างระหว่างสองพรรคใหญ่ ผลโพลบอกอาจจะเป็นเพื่อไทยหรือ ชาติไทยพัฒนา

แต่เขตที่น่าสนใจที่สุด น่าจะเป็น น่าน เขต 3
จากผลโพลของทุกสำนัก ได้ผลตรงกัน ว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลง ส.ส. ในเขตนี้ เพราะการที่แชม์ปเก่า หมดบุญคุณพ่อ
เหลือเพียงลูกชายที่ไม่ได้เข้าพื้นที่ ประกอบกับเพื่อนฝูงมีน้อย เพราะไปเรียนเชียงใหม่ ใช้ชีวิตที่อื่น นั่นก็คือ นายณัฐพงษ์ สุปริยะศิลป์ ในค่ายพรรคเพื่อไทย ส.ส.ที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง ในเขตนี้ มีคนที่น่าสนใจ คือ นายดร งามธุระ เดิมเข้าใจว่า จะลงสมัครในค่ายภูมิใจไทย แต่กลับ เปลี่ยนไปสวมเสื้อ พลังประชารัฐ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้คะแนนเป็นรองแชม์ป รอบนี้ก็อาจจะมีโอกาส แต่คนที่ไม่อาจจะมองข้าม คือ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่กล้าลาออกจากราชการ ทิ้งอนาคตอันสดใส มาเป็นอีกตัวเลือกให้พี่น้องคนน่าน นั่นก็คือ พันตรี ดร. สุชิน ยาปัน ผู้ที่ผลโพลทุกสำนักบอกจะเข้าวิน ในค่าย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคที่ไม่ขัดแย้งใคร เข้าได้กับทุกพรรค เดิมนั้น นายบรรหาร ศิลปอาชา เคยเป็นผู้นำพัฒนาสุพรรณบุรีจนโด่งดังมาแล้ว ดร.ชิน เขาคือใคร? สายข่าวเลยไปส่องมา ปรากฏว่า ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา เขาเป็นคนน่านแต่กำเนิด เกิดและโตที่อำเภอปัว ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ที่สุดในเขตเลือกตั้ง ดูผิวเผินเขาเป็นลูกชาวบ้าน เป็นหลานชาวนา แต่ชีวิตเขาไม่ธรรดา ดังนี้ เขาเกิดที่ บ้านนาฝาง ต.สถาน เรียนประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาฝาง ต.สถาน อ.ปัว เรียนมัธยมอีก 6 ปีที่ โรงเรียนปัว อ.ปัว แต่ที่น่าสนใจว่าเขาอาจจะไม่ธรรมดา เพราะว่าเขาเป็นลูกเขยท่านผู้กับวิชาธรเจ้าของตลาดแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นนายตำรวจคนสนิทของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี (สามีเจ้แดง เชียงใหม่) ซึ่งผู้กำกับวิชาธรท่านนี้เป็นพี่ชาย ของ เสธ. หิมาลัย ผู้กว้างขวางในประเทศไทยของเรา

สายข่าวเชยไปขุดคุ้ยต่อทราบว่า ดร.ชิน เข้าศึกษาที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก (รุ่น 5/44) สอบได้ที่ 1 (เหล่าทหารราบ) ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 45) และได้รับเลือกเป็นหัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม สลักชื่อบนป้ายเกียรติยศเตรียมทหาร (ป้ายทองคำ) เข้ารับการศึกษาต่อ จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรรมโยธา ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นายร้อย จปร. รุ่นที่ 56) เลือกรับราชการในเหล่าทหารราบ เป็นลำดับที่ 1 ของกองทัพภาคที่ 3 ในหน่วย ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่ มีประสบการณ์ทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ยะลา น่าน รวมถึงทำงานให้กับสหประชาชาติหรือ ยูเอ็น (UN) ระหว่างทำงาน ได้บริหารจัดการเวลา เข้ารับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รักการอ่านการศึกษา โดยได้แต่งหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว จำนวน 2 เล่มได้แก่ 1. แหกคอกความคิด 2. ฝันให้ไกลไปให้ถึง (รวมนักเขียน)

หลังจากที่ ดร.ชิน ทำงานในพื้นที่ต่างๆ รวมเวลากว่า 10 ปี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กลับมาพัฒนาเมืองน่านบ้านเกิด จึงขอได้ ขอปรับย้ายตัวเองมาทำงาน ที่ นพค. 31 อำเภอปัว จ.น่าน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน นพค. 31 จนกระทั่งได้ลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ส่วนผลการเลือกตั้งจริง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้จะเป็นเช่นไร ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!