จบป.ตรียังน่าเป็นห่วง กระทรวงแรงงานเผย 3 สาขา จบออกมาแล้ว โอกาสตกงาน สูงสุดในประเทศ

2 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

แน่นอนว่าหลายคนที่เรียนจบมาแล้วก็อยากทำงานในที่ที่มั่นคง เงินเดือนสูงๆ แต่ปัจจุบันนั้นการทำงานไม่ตรงสายก็มีเยอะ ซึ่งไม่เพียงแต่จำนวนคนที่จบกันมามากขึ้นเท่านั้น แต่ปัญหายังมาจากผลกระทบทางการเมืองที่หลายธุรกิจปรับตัวชะลอการจ้างงานใหม่ จำกัดใช้กลุ่มเดิมที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งกลุ่มเด็กจบใหม่ถือว่ากระทบมากที่สุด โดยแต่เดิมกลุ่มนี้ก็มีปัญหาว่างงานสะสมมาต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเด็กจบใหม่จะต้องเพิ่มความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพนั้นๆ และหันไปทำงานอิสระกันมากขึ้น

ล่าสุดนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า อัตราการว่างงานปี 2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา มีแนวโน้มต่ำกว่าปี 2559 – 2560 โดยเฉพาะอัตราการว่างงานในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีคนว่างงานประมาณ 3.73 แสนคน แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการว่างงานไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานในช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 พบว่ามีคนว่างงานลดลงประมาณ 7 หมื่นคน

ขณะที่ช่วงต้นปี 2561 มีอัตราการว่างงานสูงอยู่ที่ 1.3 – 1.2% ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยู่ที่ 1.0% ซึ่งเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคบริการและภาคเกษตร โดยเหตุผลของการว่างงาน พบว่า เป็นการลาออกจากงานมากที่สุด ประมาณ 1 แสนคน รองลงมาเป็นนายจ้างปิดกิจการ ประมาณ 3 หมื่นคน และหมดสัญญาจ้างประมาณ 2 หมื่นคน

Advertisement

Loading...

สำหรับช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ 20 – 24 ปี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่พึ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้น มีอัตราว่างงานสูง ซึ่งสาขาวิชาปริญญาตรีที่จบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุด ได้แก่

1. พาณิชยศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 20.2% 2. ศึกษาศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 17.1% 3. สังคมศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 11.7%

อย่างไรก็ตาม พบว่าเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่พร้อมที่จะทำงานแล้ว แต่หางานไม่ได้ หรือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้จบการศึกษาปริญญาตรีจำนวนมากยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ และก็มีส่วนหนึ่งที่ว่างงานเพราะเลือกงานด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Loading...error: Alert: Content is protected !!