Last Update

ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา-แพร่ เปิดโอกาส ‘พระ-เณร’ ได้เรียนฟรี อีกทางเลือกหนึ่งของ ‘ลูกชาวบ้าน’ รับสมัครบวชเรียนฟรี

26 เมษายน 2019

สำหรับสังคมคนในเมืองไม่ค่อยมีปัญหา แต่ชาวบ้านธรรมดาตามช […]

Read More
error: Alert: Content is protected !!